Philippines Parents for Life

Discover God’s plan for your marriage

 

Tayong lahat ay naghahanap ng pagbabago sa ating bansang Pilipinas!  Humahanap tayo ng pagbabago sa ating mga iglesia at sa ating pamunuan. Subali’t ang tunay na pagbabago ay magsisimula lamang sa ating mga sari-sariling mga kalooban!

Ang Pilipinas ay mababago kung tayo ay magbabago!

Ang tunay na pagbabago ay magsisimula sa loob mismo ng ating mga tahanan!  Magsisimula ito sa isang mag-asawang matatag ang pagsasama!

Ngayon, mas maraming mag-asawa ang tumatayo at lumalakad ayon sa panukala ng ating Lumikha!  Mga mag-asawang naniniwala na tanging ang Panginoon lamang ang sandigan at pag-asa!

Ang 2=1 DISCOVER THE POWER ay isang pandaigdigang samahan na ang layunin ay magbigay ng mga katuruan ayon sa Salita ng Diyos para sa mga mag-asawa, mga magulang, at mga nagbabalak na mag-asawa.

Ang adhikain ng 2=1 ay magtatag ng mga pamilyang magsisilbing ILAW saan mang dako ng Pilipinas at ng buong mundo!  Mga pamilyang kakakitaan ng tunay na pagmamahal ng Panginoon at magpapahayag ng tagumpay na tanging sa Panginoong Hesus lamang matatagpuan! 

Ang 2=1 PHILIPPINES ay nandito upang makatulong sa inyo!
Para sa inyong mga katanungan, maari ninyo kaming maabot sa mga sumusunod:

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: