Philippines ONE for Life

Isang aralin para sa mga nagbabalak makasal sa unang pagkakataon.

May kasabihan tayo na “love is blind” subalit sa paghahanda sa inyong buhay mag-asawa, nararapat na ang ating mga mata ay nananatiling bukas!

Kilala mo na ba ang taong pakakasalan mo?

Kilala mo ba talaga ang sarili mo?

Naayos mo na ba ang iyong mga dating relasyon?

Maayos ba ang iyong relasyon sa inyong mga magulang?

Ang lahat ng mga nabanggit ay mahalagang sangkap para matiyak ang tagumpay ng inytong buhay mag-asawa. Kapag ang dalawa ay naging ISA, ito ay panghabang-buhay! Bago ka humakbang, siguraduhin mong may sapat kang kaalaman tungkol dito! Walong (8) linggo ng paghahanda ay tiyak na magbibigay ng pagbabago sa mga darating na taon sa inyong buhay!

Sa ONE, matututo ka na…
 • Hindi pag-aasawa ang solusyon sa iyong mga problema.
 • Mahiwaga ang equation na 1 x 1 = 1
 • Hindi mo kayang baguhin siya
 • Ang relasyon mo sa iyong mga magulang ay may epekto sa buhay may-asawa mo.
 • Ang relasyon sa mga magulang ng iyong katipan ay may epekto din sa magiging buhay ninyong dalawa.
 • Kailangan ang pagpapala ng mga magulang sa pag-aasawa.
 • Mahalagang ayusin ang relasyon sa mga taong naka-relasyon, minahal at nawala sa buhay mo.
 • Ilan ba dapat ang maging kasiping bago ka ikasal?
 • Bakit marami ang ikinakasal at naghihiwalay?
 • Ano ang pagkakaiba ng tipan sa kontrata?
 • Posible ang “till death do us part”.
 • Seryoso ang kasabihang “for better or for worse”.
 • Ano nga ba ang pinakamalapit na puwedeng gawin?
 • Ano ang kahalagahan ng pagiging “virgin”?
 • Maibabalik ba ang nawalang puri?
 • Ano ang iyong misyon sa buhay?
 • Paano ba maisasa-buhay ang layunin ng magkasama?
 • Mga usaping hindi mo pa tinalakay dati pa.

Course price

Registration para sa ONE ay Php 500 iang tao.

Want to take this course? Click here to register interest.

Want to teach this course? Click here to register interest.

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: