Philippines Married for Life

pexels-migs-reyes-7440165

Magkasama habang buhay! Posible ba talaga ito o isang kathang isip lamang? Alam mo ba na mas mahirap pa ang proseso pagkuha ng “driver’s license” kaysa sa “marriage license?”

Naisip mo ba na mas malaking panahon ang inuubos para paghandaan ang isang kurso, matuto ng isang bagong kaalaman o pagyamanin ang isang talento? Subali’t mayroon ba tayong sapat na kahandaan pagdating sa buhay mag asawa?

Sino nga ba ang maaring magturo tungo sa isang matagumpay na buhay mag asawa? Saan tayo mag aaral upang mamayani sa ating pagsasama? Sa aming paniniwala, pinaka mainam na balikan ang ating pinagmulan. Sino nga ba ang may akda ng pag aasawa?

Siya ang may hawak ng lahat ng kasagutan! Ang MARRIED FOR LIFE ay isang aralin na nakasalalay sa plano ng Panginoon para sa mag aasawa. Layunin ng ating Ama na ang lahat ay yumabong sa tipan na kanyang inihahain sa mga mag asawa.

Matatalakay dito…

Ang aming pagsasama ba ay nakasalig sa isang tipan o kontrata lamang? Alam mo ba nag pagkakaiba nito?

Paano nga bang magiging ISA and dalawa? Malalaman mo kung ikaw ay nakakatulong o humahadlang sa inyong pagiging isa.

Ano nga ba ang huwaran ng asawang babae? asawang lalaki?

Magugulat ka sa mga kasagutan!

Walang aksidente sa mga pangyayari sa ating buhay.

Pag aralan ang koneksyon ng mga gawi no ngayon sa bunga nito sa kinabukasan.

Posible ba ang magpatawad? Ano nga ba ang mga kondisyon?

Ilang beses ba dapat magpatawad?

Kung minsan nakatingin ka sa iyong asawa gamit ang maling salamin!

Pag aralan kung paano mapapabuti ang iyong paningin sa iyong asawa.

Huwag kalimutan ang bagay na ito bago pumasok sa silid-tulugan!

Posible bang mag kaisa ang aming nga desisyon? Magugulat ka sa araling ito!

Mababago ang iyong pananaw sa inyong pagniniig, pagkatapos ng araling ito.

Pagaralang lumaban sa tamang paraan! Tukuyin ang kalaban at piliin ang iyong mga sandata!

Panatilihin ang mga pagbabago! Aralin kung paano makatitiyak na ang inyong sinimulan ay magpapatuloy.

Wala ng makapipigil pa! Kayo ngayon ay magkasangga! Pagyamanin ang lahat ng natutunan!

Course price

Registration fee para sa Married for Life ay P500.00
Registration fee para sa mga dati ng kasapi ay P400.00

Online groups

Hindi na balakid ang layo o lokasyon upang maging bahagi ng isang Married for Life grup at matutunan ang mga alituntunin ayon sa Salita ng Diyos patungkol sa mag asawa.

Sa pagsulong ng teknolohiya, kahit nasaan ka man, maari kang sumali! Kailangan mo lamang ng isang mabilis at mahusay na “internet connection,” “webcam,” at “headsets ” at maari kang maging bahagi ng isang Married for Life class.

Ang mga sasali sa “online class” ay mag karagdagang bayad na P200 para sa pagpapadala ng materyales ukol sa pag aaral.

Want to take this course? Click here to register interest. Want to teach this course? Click here to register interest.

**Click here to see how you would need to setup your computer to attend MFL via video conferencing

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: